Aktualne konkursy

Miejski konkurs plastyczny organizowany przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy 
pod hasłem: „Śladami papieża Polaka – świętego Jana Pawła II”.

Kategoria wiekowa: uczniowie klas IV - VIII
Zasady konkursu: wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu, technika dowolna, format A4, A3
Termin dostarczenia prac: 24 kwietnia 2020 r. 

********************************************************

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje…”, 
organizowany przez Muzeum Misyjno - Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie.
Tegoroczne hasło brzmi: „Wielki Polak, Wielki Papież i Misjonarz, Wielki Święty”.

Kategoria wiekowa: dzieci i młodzież w wieku 6 - 15 lat
Zasady konkursu: wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu, technika dowolna, format A4, A3
Termin dostarczenia prac: 20 marca 2020 r. 

********************************************************

Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez ZS nr 16 w Bydgoszczy

Kategoria wiekowa: uczniowie klas VI - VIII
Zakres tematyczny: List do Kolosan, List do Filipian, 1 i 2 List do Tesaloniczan.

********************************************************

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Na początku była miłość – moja rodzina” organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
z siedzibą w Krakowie.

Kategoria wiekowa: uczniowie klas I - III
Zasady konkursu: wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu, technika i format pracy dowolne
Termin dostarczenia prac: 17 kwietnia 2020 r.

KONKURSY, 

W KTÓRYCH WZIĘLIŚMY UDZIAŁ

w roku szkolnym 2019/2020

Ogólnopolski Konkurs Biblijny
„Biblia i przypowieści biblijne
zorganizowany przez Firmę Edukacyjną EDI
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW