ROK SZKOLNY 2020/2021

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH

IV Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczno - Literacki 
pt. "Jezus Chrystus naszym Królem" 
organizowany przez Stowarzyszenie "Róża" 
oraz Fundację Serca Jezusa w Balicach

I Ogólnopolski Konkurs 
na prezentację multimedialną
pt. "Chrzest Polski"
organizowany przez Fundację "Słowo" w Rumi

SUKCESY UCZNIÓW 

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Literacki 
pt. "Jezus Chrystus naszym Królem" 
organizowany przez Stowarzyszenie "Róża" 
oraz Fundację Serca Jezusa w Balicach:
MATEUSZ CH. kl. 1a - II miejsce 
w kategorii plastycznej klas I - IV

ZUZANNA B. kl. 4b - III miejsce 
w kategorii literackiej klas V - VIII

I Ogólnopolski Konkurs na prezentację multimedialną
pt. "Chrzest Polski"
organizowany przez Fundację "Słowo" w Rumi:
Julia W., Kornel K., Mateusz G. - B., Oliwia T., Zuzanna Cz.
zakwalifikowanie do II etapu.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW