Modlitwa

* Październik - miesiąc modlitwy różańcowej *
Październik w Kościele katolickim w Polsce jest miesiącem 
modlitwy różańcowej. 
W każdej parafii są wtedy organizowane nabożeństwa różańcowe. 
Do odmawiania różańca kilkakrotnie wzywała Matka Boża w czasie objawień
 w Lourdes, w La Salette i w Fatimie. 
Matka Teresa z Kalkuty odmawiała go nieustannie,
a św. Jan Paweł II mówił: 
"Różaniec to moja ulubiona modlitwa! 
Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi".

Różaniec to z pozoru zwykła modlitwa. 
Tak jednak nie jest, bowiem różaniec to sposób na życie! 
Odmawiając różaniec oddajemy całe nasze życie Maryi. 
Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, 
że Ona wstawia się za nami u Swego Syna - Jezusa. 
Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, 
która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. 
Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut... 
To jedyne 25 minut z 1440, które otrzymujemy od Boga każdego dnia!
* Modlitwa 5 palców *
Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. 
Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, którzy są Ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. 
Modlić się za tych, których kochamy, to słodki obowiązek.

Sąsiedni palec jest palcem wskazującym
Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą
Oni potrzebują wsparcia i mądrości, by prowadzić innych 
we właściwym kierunku. 
Niech stale będą obecni w Twoich modlitwach.

Palec środkowy jest najwyższy z palców. 
Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, rządzących, tych, którzy mają władzę
Oni potrzebują Bożego kierownictwa.

Kolejny palec to palec serdeczny. 
Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. 
Przypomina on, by modlić się za słabych, chorych, strapionych 
i obciążonych problemami
Oni potrzebują Twojej modlitwy.

W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. 
Powinien on przypominać Ci o modlitwie za siebie samego
Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy 
wymienione wcześniej, 
Twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie 
i będziesz gotów, 
by pomodlić się za siebie samego 
w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. 
Amen.
zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.facebook.com/memykatolickie
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW