Pismo Święte

"Będziesz Biblię nieustannie czytał - powiedział do mnie dziadek. 
Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. 
Więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz. 
A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, 
że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, 
są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi."
R. Brandstaetter, Krąg biblijny
Biblia (grec. biblos=książka, biblia=książki) albo inaczej Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Przymierza), jest to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. 

Testament (łac. testamentum=przymierze) oznacza w Biblii układ, na mocy którego Bóg zobowiązuje się, pod pewnymi warunkami, obdarzyć szczególnymi dobrami tych, którzy stają się Jego ludem. Stary Testament zawiera dzieje przymierza Boga z ludźmi zawartego z Noem, Abrahamem, Mojżeszem i Dawidem. Nowy Testament nie unieważnia Starego Przymierza, lecz je ostatecznie wypełnia: życiem i działalnością Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.

Biblia przetłumaczona jest na około 1300 języków. Dlaczego zajmuje ona tak poczesne miejsce w dziejach i kulturze ludzkości? W przekonaniu Żydów i chrześcijan jest księgą objawioną przez samego Boga. Zawiera treści religijne i zasady moralne istotne dla każdego człowieka. Ten fakt przyciąga czytelników Biblii.PAPIEŻ FRANCISZEK ZACHĘCA:
„Zachęcam was, byście codziennie poświęcili kilka minut na lekturę Ewangelii i zobaczyli, co się wydarzy. Słuchanie Jezusa i Jego słów, które każdego dnia wchodzą do naszych serc, umacnia nas w wierze. Zachęcam was, byście mieli maleńką Ewangelię 
i nosili ją w kieszeni, torebce i kiedy macie wolną chwilę, choćby w autobusie zaglądali do niej i czytali kilka słów”.
koniecznie przeczytaj!
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW