TIK NA KATECHEZIE

TIK, czyli technologie informacyjno - komunikacyjne są już właściwie wszędzie. I trudno się temu dziwić. 
Postęp techniczny i cywilizacyjny otwiera coraz to większe możliwości przed człowiekiem. 
Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej społeczeństwem informacyjnym. 
Pociąga to za sobą bardzo poważne zagrożenia (o których nie będziemy jednak tu wspominać), ma jednak bardzo dużo pozytywów. 
Ważne jest, by właściwie wyważyć stosowanie TIK w życiu, w szkole, w nauce. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

TIK zatem powinny być wykorzystywane do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności z różnych dziedzin,
 a także do rozwijania zainteresowań. 
Używanie TIK nie powinno być celem samym w sobie. 
Są one potrzebne, aby wspierały uczenie się uczniów i podnosiły skuteczność tego procesu.

TIK coraz częściej obecne są również na katechezie. I łatwo jest zauważyć, że tego rodzaju narzędzia 
nie tylko uatrakcyjniają współczesną katechezę, ale też pomagają uczniom przyswoić 
bardzo często trudną do przyswojenia wiedzę z zakresu religii.

Poniżej zamieszczamy pomoce wypracowane przez naszych katechetów i polecane przez nich programy i narzędzia TIK.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW