PRACE UCZNIÓW WYKONANE NA LEKCJACH RELIGII

Rok szkolny 2018/2019

W KLASACH CZWARTYCH KODUJEMY!
Grudzień 2018

Rok szkolny 2017/2018

Odwieczny plan Stwórcy

Klasa 4c
Klasa 4d
Klasa 4e

PROTOEWANGELIA w wykonaniu uczniów klasy 5c

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW